วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ ผู้สูงอายุ (กมธ. สังคมฯ ) สนช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ณ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

อนุฯ ผู้สูงอายุ (กมธ. สังคมฯ ) สนช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ณ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

มิถุนายน 12, 2017 2:52 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุ  โดยมี นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการและผู้บริหารจากสำนัก
การแพทย์กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของโรงพยาบาล

441 442 620757

|  245 views

Leave a Comment

*

scroll to top