วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การคมนาคม สนช. รับหนังสือร้องเรียนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ อ.บ้านไผ่ – จ.นครพนม

กมธ. การคมนาคม สนช. รับหนังสือร้องเรียนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ อ.บ้านไผ่ – จ.นครพนม

มิถุนายน 12, 2017 5:25 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

26523

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่ง รับหนังสือจาก นายอนุชา สิงหะดี ประธานเครือข่ายคนรุ่นใหม่พัฒนากาฬสินธุ์ เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม การก่อสร้างโครงการเส้นทางรถไฟรางคู่เส้นทาง อำเภอบ้านไผ่-จังหวัดนครพนม เนื่องจากก่อนหน้านี้มีแผนจะก่อสร้างโครงการฯ  รวมระยะทางประมาณ ๓๔๗ กิโลเมตร โดยมีแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ ๖ จังหวัด ๑๙ อำเภอ จำนวน ๓๑ สถานี ได้แก่พื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร และ นครพนม ซึ่งจากแผนโครงสร้างจะเห็นได้ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่อยู่ในแนว
เส้นทางโครงการก่อสร้างดังกล่าว ทั้งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” จะทำให้สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายในการเดินทางรองรับการขยายตัวทางสังคมและทางเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนจะทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในทุกมิติของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวบให้จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในแนวเส้นทางของโครงการฯ ด้วย

26524 26525

|  453 views

Leave a Comment

*

scroll to top