วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะกรรมาธิการการคมนาคม รับหนังสือจากตัวแทนคณะทำงานแก้ไขปัญหารถตู้หมวดธุรกิจและบริการท่องเที่ยว

คณะกรรมาธิการการคมนาคม รับหนังสือจากตัวแทนคณะทำงานแก้ไขปัญหารถตู้หมวดธุรกิจและบริการท่องเที่ยว

มิถุนายน 13, 2017 4:08 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดยพลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ ฯ รับหนังสือจากนายชยพล บุญแสง ตัวแทนคณะทำงานแก้ไขปัญหารถตู้หมวดธุรกิจและบริการท่องเที่ยว เพื่อขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแยกประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ที่บริการให้เช่าเพื่อบริการธุรกิจและการท่องเที่ยว ออกจากรถโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางหมวด ๓ เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนต้องการใช้บริการรถตู้ขนาดไม่เกิน ๑๒ ที่นั่งชนิดพิเศษ VIP เดินทางทำธุรกิจ ธุรกรรม ท่องเที่ยวส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะ เพราะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย พลังงานและลดการใช้ยานพาหนะหลายคันในการเดินทาง ซึ่งรถยนต์นั่ง (รถตู้) ที่บริการให้เช่าในลักษณะดังกล่าว จัดอยู่ในประเภทรถโดยสารไม่ประจำทางหมวด ๓ ที่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินรถและข้อจำกัดที่ขัดต่อการให้บริการ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้รถของผู้เช่าได้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ จึงขอให้มีการพิจารณายกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แยกรถตู้ที่ให้เช่าบริการในธุรกิจและท่องเที่ยวออกมาจากประเภทรถโดยสารสาธารณะในหมวด ๓ และให้มีกฎหมายเฉพาะสำหรับรถยนต์ประเภทนี้ ให้การขอจดประกอบการเป็นแบบเดียวกับรถแท็กซี่ หรือรถลีมูนซีน รวมถึงแก้ไขระเบียบที่ให้รถยนต์นั่งรับจ้างเดินรถช่องทางเดียวกับรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุกขนาดใหญ่และทบทวนเรื่องการติดตั้งระบบ gps ติดตามรถยนต์ในรถตู้หมวดบริการธุรกิจและการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

26721 26722 26723

|  268 views

Leave a Comment

*

scroll to top