วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ฯ รับหนังสือจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ฯ รับหนังสือจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

มิถุนายน 13, 2017 4:22 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ นำโดย นายสุรชัย หวังวัฒนานุกุล นายกสมาคมฯ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วภายหลังจากเกิดปัญหาการหลอกลวงคนหางาน แต่เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวได้ลดลง มีแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศเพิ่ม ทำให้ พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดปัญหาในการดำเนินการ ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำเสนอปัญหาต่อกรมการจัดหางานตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงกฏระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดส่งแรงงาน เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณา พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากคนหางาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้รับเรื่องไว้พิจารณา และจะช่วยผลักดันให้การแก้ไขกฏหมายเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายต่อไป

DSC_0318 DSC_0320 DSC_0326

|  246 views

Leave a Comment

*

scroll to top