วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » พระราชบัญญัติฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๖๓ ก (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

พระราชบัญญัติฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๖๓ ก (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

A+ / A-

 

 

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/063/1.PDF396-1

|  487 views

Leave a Comment

*

scroll to top