วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทนายความ รุ่น ๔๘

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทนายความ รุ่น ๔๘

A+ / A-

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ สภาทนายความ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ ในหัวเรื่อง “สิทธิของผู้ต้องหา
หรือจำเลยในเรื่องการค้น จับกุม คุมขัง ปล่อยชั่วคราว และการประกันตัว ”
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทนายความ รุ่น ๔๘

S__10911781 S__10911784 S__10928179

|  172 views

Leave a Comment

*

scroll to top