วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สนช. แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มิถุนายน 16, 2017 3:21 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ชาตอุดม ดิตถะสิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน โดยตั้งคณะกรรมาธิการ จำนวน ๕๐ คนนั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และรองประธาน ๑๐ คน กำหนดวันประชุมวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัส เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. วันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
สำหรับลำดับการพิจารณางบประมาณเริ่มจากทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ และในปีนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของแผนบูรณาการที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๒๖ แผน เป็น ๓๐ แผน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ แผนบูรณาการในกลุ่มภารกิจ แผนบูรณาการจังหวัด และแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะพิจารณาถึงความซ้ำซ้อนของงบประมาณและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมา ๒ คณะ พิจารณาเกี่ยวกับงบการดำเนินงาน และงบลงทุน เพื่อพิจารณารายละเอียดของเนื้อหา ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๐ ไม่มีเป้าหมายในการปรับลด แต่จะดูถึงความเหมาะสม คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในวันที่ ๗ สิงหาคม จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนแปรญัตติภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม และจะเสนอเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาวาระ ๒ วาระ ๓ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม หากเป็นไปตามนั้นจะสามารถนำร่าง พ.ร.บ. ขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ในวันที่ ๗ กันยายน เพื่อประกาศใช้ต่อไป

DSC_0396

DSC_0403

DSC_0407

|  306 views

Leave a Comment

*

scroll to top