วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะกรรมาธิการสังคม ฯ ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

คณะกรรมาธิการสังคม ฯ ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

มิถุนายน 18, 2017 1:03 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมถึงการเตรียมการเพื่อการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดูแล ส่งเสริมเด็ก เยาวชน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของจังหวัดกำแพงเพชร จาก ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร และประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอต่างๆ

IMG_0583 IMG_0584 IMG_0585 IMG_0586

 

|  249 views

Leave a Comment

*

scroll to top