วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.นครราชสีมา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.นครราชสีมา

มิถุนายน 18, 2017 2:24 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

2017_0617_09335600

วันเสาร์ที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้แก่ผู้นำภาคส่วนต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับ สนช. อีกทั้งเพื่อให้สมาชิก สนช. ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ สนช. ต่อไป โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และนายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสอนสังคมศึกษา สื่อมวลชน ทนายความ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และศิลปินพื้นบ้าน จากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๓๔ คน

2017_0617_09185300 2017_0617_09223300 2017_0617_09501200

|  218 views

Leave a Comment

*

scroll to top