วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ๓ คณะกรรมาธิการ สนช. ร่วมบรรยาย เรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. วุฒิสภาตาม รธน. ฉบับใหม่ และ พ.ร.ป.”

๓ คณะกรรมาธิการ สนช. ร่วมบรรยาย เรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. วุฒิสภาตาม รธน. ฉบับใหม่ และ พ.ร.ป.”

มิถุนายน 18, 2017 2:35 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

2017_0617_11492200

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายตวง
อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น และกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

2017_0617_11001500

2017_0617_11254700

2017_0617_09512400 2017_0617_10300100

|  296 views

Leave a Comment

*

scroll to top