วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ลงพื้นที่และหารือข้อราชการกับข้าราชการระดับสูง จ.กาญจนบุรี

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ลงพื้นที่และหารือข้อราชการกับข้าราชการระดับสูง จ.กาญจนบุรี

A+ / A-

S__7389215

วันเสาร์ที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก
สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และ พลเอก ยุทธศิลป์
โดยชื่นงาม เดินทางศึกษาดูงานพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอำเภอสังขละบุรี นายด่านศุลกากรสังขละบุรี ผู้แทนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บัญชาการกองพลทหาร
รายที่ ๙ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

S__7389205

S__7389202

|  97 views

Leave a Comment

*

scroll to top