วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การสาธารณสุข สนช. ศึกษาดูงานด้านการให้บริการผู้ป่วย และการบริการของหน่วยงานระดับปฐมภูมิ จ.ขอนแก่น

กมธ. การสาธารณสุข สนช. ศึกษาดูงานด้านการให้บริการผู้ป่วย และการบริการของหน่วยงานระดับปฐมภูมิ จ.ขอนแก่น

A+ / A-

388

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ คลินิกหมอครอบครัวประชาสโมสร และคลินิกหมอครอบครัวมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วย รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานบริการในระดับปฐมภูมิ

  397

398

387

|  89 views

Leave a Comment

*

scroll to top