วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การสังคมฯ สนช. เข้ารับฟังบรรยายด้านการส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จ.กำแพงเพชร

กมธ. การสังคมฯ สนช. เข้ารับฟังบรรยายด้านการส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จ.กำแพงเพชร

A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดูแล ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงปัญหาอุปสรรคของจังหวัดกำแพงเพชร จากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนส่วนบริหารส่วนท้องถิ่น

447

451

452

96944

|  116 views

Leave a Comment

*

scroll to top