วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » หน้าหลัก » หน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตาม รธน. พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตาม รธน. พ.ศ. ๒๕๖๐

A+ / A-
dd6
 หน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
  ————–
ข้อมูล โดย สำนักกฎหมาย
จัดทำและออกแบบ โดย สำนักประชาสัมพันธ์
จัดพิมพ์ โดย สำนักการพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
|  563 views

Leave a Comment

*

scroll to top