วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การเกษตรฯ สนช. รับหนังสือจากสภาเครือข่ายยางและ สยยท. เพื่อเสนอแนวทางปัญหาราคายางตกต่ำ

กมธ. การเกษตรฯ สนช. รับหนังสือจากสภาเครือข่ายยางและ สยยท. เพื่อเสนอแนวทางปัญหาราคายางตกต่ำ

กรกฎาคม 12, 2017 5:28 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธาน
คณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) โดย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายฯ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำกว่าต้นทุนการผลิต พร้อมร่วมประชุมให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้ สยยท. ได้นำเสนอแนวทาง อาทิ ประเทศไทยต้องตั้งตลาดซื้อจริง ขายจริง ให้มีเสถียรภาพเป็นผู้นำราคาในตลาด
โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิต ควรดำเนินการจัดตั้งบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา รัฐบาลควรสนับสนุนเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์ยาง แสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกร และใช้ประโยชน์จากโรงงานต้นแบบยาง ๔ โรง เป็นให้ฝึกอบรม ให้ความรู้เกษตรกร สร้างกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เป็นต้น

DSC_3731

DSC_3743

|  216 views

Leave a Comment

*

scroll to top