วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การวิทยาศาสตร์ฯ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

กมธ. การวิทยาศาสตร์ฯ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

กรกฎาคม 13, 2017 9:30 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

20031707_1417774861631598_4814755525475715901_n

วันจันทร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ และ
การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศให้มีความคงทนและป้องกันการถูกทำลาย
จากสภาพแวดล้อโดยมี นายธีรบูร บุญวิทย์ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเตหะราน เป็นผู้บรรยาย
ข้อมูลและนำเยี่ยมชม

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ส่งเสริมการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

19989403_1417774931631591_6919750837518034778_n

19894672_1417774951631589_6693179628865393226_n

20032063_1417774984964919_3839066260441383169_n

|  182 views

Leave a Comment

*

scroll to top