วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การศาสนาฯ สัมมนาเรื่อง “บทบาทของศาสนาและการศึกษาในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม”

กมธ.การศาสนาฯ สัมมนาเรื่อง “บทบาทของศาสนาและการศึกษาในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม”

กรกฎาคม 15, 2017 10:58 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทของศาสนาและการศึกษาในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการสัมมนาฯ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน
การจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของศาสนา และบทบาทของการศึกษาในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรมตลอดจนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยมีการปฏิรูปด้านการศึกษา ด้านการศาสนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โอกาสนี้ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา และนายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของศาสนาและการศึกษา ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม”

IMG_3416 IMG_3417 IMG_3418 IMG_3419 IMG_3420

|  288 views

Leave a Comment

*

scroll to top