วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. จัดกิจกรรมสภาจำลอง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชลบุรี

สนช. จัดกิจกรรมสภาจำลอง ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชลบุรี

A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คณะสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ประกอบด้วย
พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ นายยุทธนา ทัพเจริญ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
และนายพิชญุตม์ พอจิต ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
“การแข่งรถบนถนนสาธารณะ” จากเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้แทนจังหวัดชลบุรีจากหลายภาคส่วน
จำนวน ๑๖๐ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสภาจำลอง ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ณ จังหวัดชลบุรี

IMG_3427 IMG_3428 IMG_3430 IMG_3431

|  158 views

Leave a Comment

*

scroll to top