วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดชลบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชลบุรี

สนช. ประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดชลบุรี ในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.ชลบุรี

กรกฎาคม 15, 2017 2:21 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/อำเภอ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/อำเภอ กลุ่มสตรีพิการ และกลุ่มสตรี OTOP รวมจำนวน ๑๐๐ คน โดยมีประเด็นหารือ อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัญหาด้านการศึกษาโดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล พัฒนาการจังหวัดชลบุรี และนางสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเข้าร่วมรับฟังปัญหา ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี

IMG_3433 IMG_3434 IMG_3435 IMG_3436

|  287 views

Leave a Comment

*

scroll to top