วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและตรวจสอบสภาพปัญหาจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม (วัตถุอันตราย) ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและตรวจสอบสภาพปัญหาจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม (วัตถุอันตราย) ในโครงการ สนช. พบประชาชน

กรกฎาคม 15, 2017 6:56 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย พลเอก โปฎก บุนนาค พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน และพลโท อำพน ชูประทุม พร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและตรวจสอบสภาพปัญหาจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม (วัตถุอันตราย) ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอำเภอพนัสนิคมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อน อาทิ ปัญหาความเดือดร้อนจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ ปัญหาราคาตกต่ำของพืชผลทางการเกษตร ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับทราบสภาพปัญหาและชี้แนะแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

IMG_3437 IMG_3438 IMG_3439 IMG_3440

|  276 views

Leave a Comment

*

scroll to top