วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะ สนช. รับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะ สนช. รับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการ สนช. พบประชาชน

A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย, โรงงานอุตสาหกรรม) ปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา และปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ทั้งนี้ นายพรศักดิ์ เจียรณัย สมาชิก สนช. ได้กล่าวถึงปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม ซึ่งวัตถุอันตรายบางชนิดก่อให้เกิดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ และพืช แม้ว่าจะมีกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ออกใช้ควบคุมบังคับก็ตามแต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ โดยจะนำประเด็นปัญหาขยะดังกล่าวเข้าหารือในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ที่มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อไป

IMG_3441 IMG_3442 IMG_3443 IMG_3444 IMG_3445 IMG_3446

|  121 views

Leave a Comment

*

scroll to top