วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดระยอง

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดระยอง

กรกฎาคม 16, 2017 12:09 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
นักศึกษา และภาคเอกชน จำนวน ๖๐๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ณ จังหวัดระยอง โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ

จากประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชน จำนวน ๗๒ ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการเกษตร
รองลงมา ได้แก่ ปัญหาที่ดิน ปัญหาคมนาคม ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สำหรับโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน ๓๐ ครั้ง โดยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ ๖๐ ซึ่งมีกำหนดจะดำเนินการให้ครบทั้ง ๗๗ จังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1500180340878

1500180344496

1500180338718

1500180346166 1500180342604

|  247 views

Leave a Comment

*

scroll to top