วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดระยอง ในโครงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดระยอง ในโครงการ สนช.พบประชาชน

กรกฎาคม 16, 2017 2:28 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีของจังหวัดระยองประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/อำเภอ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/อำเภอกลุ่มสตรีพิการ และกลุ่มสตรี OTOP รวมจำนวน ๑๐๐ คน โดยมีประเด็นหารือ อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัญหาการขาดการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ ปัญหาการท้องไม่พร้อมโดยมี นายสมลักษ์ แก้วชิงดวง พัฒนาการจังหวัดระยอง และนางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังปัญหา ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดระยอง

1500189865605

1500189867548

1500189869230

1500189871127

|  179 views

Leave a Comment

*

scroll to top