วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่รับทราบสภาพปัญหาด้านยางพารา ในโครงการ สนช. พบประชาชน 

สนช. ลงพื้นที่รับทราบสภาพปัญหาด้านยางพารา ในโครงการ สนช. พบประชาชน 

กรกฎาคม 16, 2017 3:31 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ และพลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรับทราบสภาพปัญหาด้านยางพารา ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดระยอง โดยมี ประธานสภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
จากนั้น กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดระยอง ได้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นปัญหาราคายางพาราดิบตกต่ำ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการผลิต การผลิตไว้ใช้ในประเทศ และช่องทางการส่งออก ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ชี้แนะแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาราคายางตกต่ำ นอกจากนี้ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ นาฬิกาคณะฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วย

1500193337109

1500193339009

1500193341370

1500193343466

 

|  478 views

Leave a Comment

*

scroll to top