วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านประมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านประมง ในโครงการ สนช. พบประชาชน

A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จังหวัดระยอง
คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และพลเรือเอก ชุมนุม
อาจวงษ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านประมง ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ณ จังหวัดระยอง โดยมี นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ปัญหาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นและสอบถามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แก่ กรณีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำลำน้ำ กรณีประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกจับปลาได้ และการขอใบอนุญาตประมงพื้นบ้าน ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

1500193964631

1500193968261

1500193966690

|  118 views

Leave a Comment

*

scroll to top