วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ จ.ระยอง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จ.ระยอง

สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ จ.ระยอง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จ.ระยอง

A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดระยอง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดระยอง ได้แก่ ปัญหาด้านผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

1500194917494

1500194919684

1500194923382

1500194925686

|  119 views

Leave a Comment

*

scroll to top