วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คกก.พิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่วมรับฟังความคิดกับเกษตรกรไร่อ้อย ณ จ.ขอนแก่น

คกก.พิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่วมรับฟังความคิดกับเกษตรกรไร่อ้อย ณ จ.ขอนแก่น

กรกฎาคม 17, 2017 9:51 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__69009419

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ ๒๕๒๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม นายอิสระ ว่องกุศลกิจ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่วมกับ กลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กลุ่มชุมชุนสหกรณ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ ๒๕๒๗ ต่อไป

S__68927503 S__68927504 S__68927505

|  234 views

Leave a Comment

*

scroll to top