วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

กรกฎาคม 17, 2017 3:43 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__11780099

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร
รัฐสภา ๒
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร
ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดย ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์
นันทจิต ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการ เพื่อจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ
แบบครบวงจร

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาถึงแผนการผลิตบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุของ
สภาการพยาบาล ที่ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมไว้  และได้ข้อสรุปว่า ควรเชิญผู้แทนจากสภาการพยาบาล
มาให้ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

จากนั้นได้มีการพิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้ร่วมกันพิจารณา และปรับแก้ไขข้อมูลรายละเอียดใน (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ ดังกล่าว เพื่อให้ข้อความมีความสอดคล้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการนำ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ ไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่คณะอนุกรรมาธิการได้เสนอ และนำ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ  เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการในครั้งต่อไป   

S__11780098

|  226 views

Leave a Comment

*

scroll to top