วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แถลงข่าวร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ….

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แถลงข่าวร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ….

กรกฎาคม 17, 2017 4:50 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

37095

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. …. แถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป.
ดังกล่าว

S__2744796

S__2744797

S__2744798

คำแถลง ท่านสมชาย 17 ก.ค_Page_1 คำแถลง ท่านสมชาย 17 ก.ค_Page_2

|  219 views

Leave a Comment

*

scroll to top