วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แถลงข่าวร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ….

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แถลงข่าวร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ….

A+ / A-

37095

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. …. แถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป.
ดังกล่าว

S__2744796

S__2744797

S__2744798

คำแถลง ท่านสมชาย 17 ก.ค_Page_1 คำแถลง ท่านสมชาย 17 ก.ค_Page_2

|  108 views

Leave a Comment

*

scroll to top