วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » หน้าหลัก » กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครั้งที่ ๕ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครั้งที่ ๕ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
นายวิทวัส บุญญสถิตย์ โฆษกคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๕ โดยมี สมาชิกสภานิบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร
และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมพิธี

37138

37141

37143

37144 37146

|  58 views

Leave a Comment

*

scroll to top