วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสิฎฐีแกรนด์บอลรูม ๒ – ๓
วาสิฎฐีซิตี้โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธานี อ่อนละเอียด
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” พร้อมร่วมกับ ดร. อภิชาติ ดำดี
อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม
จำนวน ๑๑๖ คน

IMG_0955

IMG_0954

IMG_0956

|  88 views

Leave a Comment

*

scroll to top