วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » สนช. จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สนช. จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

กรกฎาคม 24, 2017 9:18 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

20246102_1427402567335494_111129289932939904_n

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวาสิฎฐีแกรนด์บอลรูม ๒ – ๓ วาสิฎฐีซิตี้
โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้แก่ผู้นำภาคส่วนต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชน
ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับ สนช. อีกทั้งเพื่อให้สมาชิก สนช. ได้รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ สนช. ต่อไป โดยมี
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และ นายธีรชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ทนายความ ศิลปินพื้นบ้าน สื่อมวลชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๒๐ คน

20245520_1427402384002179_7483947938263887376_n

20228954_1427402504002167_4715196991775306754_n

20245539_1427402424002175_8466254088498776975_n

 

 

|  292 views

Leave a Comment

*

scroll to top