วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ผู้แทนคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบรรยาย “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ”

ผู้แทนคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบรรยาย “บทบาท อำนาจหน้าที่ สนช. วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ”

กรกฎาคม 24, 2017 9:36 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

20229084_1427403957335355_8052207978808778199_n

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องวาสิฎฐีแกรนด์บอลรูม ๒ – ๓ วาสิฎฐีซิตี้
โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย
พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองประธานคณะกรรมาธิการการเมือง พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินและคณะกรรมาธิการการคมนาคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

20228371_1427404157335335_2133016074133751776_n 20229048_1427404127335338_1816802934079071604_n 20229279_1427404047335346_7688269567724186693_n 20245673_1427404014002016_5622965884356260646_n

|  212 views

Leave a Comment

*

scroll to top