วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » หน้าหลัก » วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

A+ / A-

พบเรื่องเด่นกับภารกิจ ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ สนช. อาทิ
– สนช. พบประชาชน จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม
– บทวิเคราะห์ รธน. ตอน “ความสำคัญและเจตนารมณ์ของ รธน.”
– ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ร่าง พ.ร.ป. วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ….

สามารถ download ได้ที่

วารสาร สาร สนช. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ปก สนช กรกฎาคม ๖๐

|  183 views

Leave a Comment

*

scroll to top