วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการ “สภาจำลองสัญจร” ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการ “สภาจำลองสัญจร” ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่

สิงหาคม 1, 2017 3:30 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

326087

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ และอาจารย์ รวมจำนวน ๒๗๐ คน โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และ
นายชานันท์ มณเฑียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ

326090

326095

326099

 

|  462 views

Leave a Comment

*

scroll to top