วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.กฎหมายฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ.กฎหมายฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐

สิงหาคม 4, 2017 2:12 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
กฎหมาย 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้มีการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน
กฎหมาย 2
พร้อมทั้ง รับทราบกำหนดการจัดสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ข้าราชการตำรวจผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ทนายความ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เช่น เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาขนการสร้างจิตสำนึกในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนและนำความคิดเห็นที่ได้ไปประกอบการจัดทำกฎหมายของคณะกรรมาธิการต่อไป
กฎหมาย3
กฎหมาย4
คณะกรรมาธิการ กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
|  285 views

Leave a Comment

*

scroll to top