วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง สนช. ศึกษาดูงานแขวงการทางเชียงราย ๑ กรมทางหลวง จ.เชียงราย

อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง สนช. ศึกษาดูงานแขวงการทางเชียงราย ๑ กรมทางหลวง จ.เชียงราย

สิงหาคม 4, 2017 3:55 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

30282

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ณ จังหวัดเชียงราย คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงาน ณ แขวงการทางเชียงราย ๑ กรมทางหลวง พร้อมทั้งรับทราบความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ จากผู้แทนกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และท่าอาศยาน
แม่ฟ้าหลวงในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การเชื่อมโยงเส้นทาง แม่ริม-พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นศึกษาดูงานศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของและสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย)

30281 30284 30316

|  320 views

Leave a Comment

*

scroll to top