วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดเชียงราย

กมธ.การพาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดเชียงราย

A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม กรรมาธิการฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว ศึกษาเฉพาะกรณีชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมทั้งรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข ความมั่นคง การประกอบอาชีพ และแนวทางการสนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย
จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อสังเกตการณ์และเยี่ยมชมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อพบปะพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการการประกอบอาชีพ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะได้รวบรวมข้อมูลและพิจารณาศึกษาเสนอรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1501925009313

1501925010692

1501925012057

1501925018905

|  100 views

Leave a Comment

*

scroll to top