วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ณ จังหวัดสระแก้ว

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ณ จังหวัดสระแก้ว

สิงหาคม 5, 2017 4:50 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย จัดเสวนาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่วมกับกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยเขตภาคตะวันออกและกลุ่มสหกรณ์ชาวไร่อ้อยเขตภาคตะวันออก และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๕๐๐ คน โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อไป

1501926255441 1501926246886

1501926249401

1501926252800

1501926251485

|  297 views

Leave a Comment

*

scroll to top