วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้าน e –Commerce

กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้าน e –Commerce

A+ / A-

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานการดำเนินงานของระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้าน e –Commerce พร้อมเยี่ยมชมระบบปฏิบัติการด้าน smart logistic ณ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ (Bangkok EMS Center) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

DSC_1167 DSC_1203 DSC_1218 DSC_1222

|  100 views

Leave a Comment

*

scroll to top