วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ ศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (ใน กมธ.การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม อนุฯ ศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (ใน กมธ.การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

สิงหาคม 10, 2017 9:30 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

thumbnail_3

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์  นันทจิต ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร  เรื่อง การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

ผลการพิจารณา

               ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร  และได้ร่วมกันปรับแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีการปรับแก้ไขหัวข้อเรื่องในบทต่าง ๆ  โดยมีการตัดเนื้อหาที่มีความซ้ำซ้อน และเพิ่มเนื้อหาให้มีความครบถ้วน จากนั้น มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการนำ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ  ไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่คณะอนุกรรมาธิการได้เสนอ และนำ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ  เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการในครั้งต่อไป และเพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษามีความสมบูรณ์ จึงกำหนดให้มีการเชิญผู้แทนจากสภาการพยาบาล และนายเฉลิมพล  ปุณโณทก ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด มาให้ข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป

 

thumbnail_S__15401012

|  185 views

Leave a Comment

*

scroll to top