วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สังคมฯ ศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของจังหวัดนครพนม

กมธ. สังคมฯ ศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของจังหวัดนครพนม

สิงหาคม 10, 2017 10:18 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๗- ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครพนม คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของจังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

1502172497858 1502172566896 150217266204520170808_101255

|  152 views

Leave a Comment

*

scroll to top