วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

สนช. จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

สิงหาคม 10, 2017 10:26 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ สนช. ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๕๐ คน โดยมี นางวิไลลักษณ์ พูลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โดย นางวิไลลักษณ์ พูลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

182031 182122 182123 182124

|  479 views

Leave a Comment

*

scroll to top