วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » ประธาน อนุฯ ศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ (กมธ.การเกษตรและสหกรณ์) สนช. เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาผู้เเทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

ประธาน อนุฯ ศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ (กมธ.การเกษตรและสหกรณ์) สนช. เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาผู้เเทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สิงหาคม 10, 2017 11:52 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเเรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ
ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
เสวนาผู้เเทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เเสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะเเนวทางแก้ไขต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โอกาสนี้
ผู้เเทนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ยื่นหนังสือคัดค้านมาตรา ๘/๑ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

S__6717541

S__6717538 S__6717539 S__6717542

 

|  262 views

Leave a Comment

*

scroll to top