วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

สิงหาคม 10, 2017 2:40 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส นายวัลลภ
ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษใน
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ สนช.
ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖ จำนวน ๒๒๕ คน โดยมี
นายปราโมทย์ ธรรมสโรช ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส กล่าวต้อนรับ

S__32849967

S__32849963 S__32849975 S__32849979

|  468 views

Leave a Comment

*

scroll to top