วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ผู้แทนประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มปฏิรูปการเมืองยุคใหม่ เพื่อขอเสนอและสนับสนุนการมีพรรคเดียว เบอร์เดียว

ผู้แทนประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มปฏิรูปการเมืองยุคใหม่ เพื่อขอเสนอและสนับสนุนการมีพรรคเดียว เบอร์เดียว

สิงหาคม 10, 2017 2:48 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ กลุ่มปฏิรูปการเมืองยุคใหม่ นำโดยนายสุรทิน พิจารณ์ ประธานกลุ่มฯ ยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอเสนอสนับสนุนการมีพรรคเดียว เบอร์เดียว เพราะจะทำให้ประชาชนไม่สับสนในการเลือกตั้ง สร้างความเป็นเอกภาพในพรรคการเมือง และสนับสนุนให้ใช้เครื่อง
อิเล็กทรอนิคทุกหน่วยเลือกตั้ง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน รู้ผลทันทีหลังปิดหีบ มีความโปร่งใส
ไม่ต้องรอผลคะแนนถึง ๗ วัน อีกทั้งมีความเห็นว่าควรยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕๗/๒๕๕๗ ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองได้เตรียมตัว
สู่ขบวนการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์

S__52207683

S__52207684 S__52207685 S__52207686

|  415 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top