วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

สิงหาคม 10, 2017 4:59 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วาระ3(6)

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ๑๘๗ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง
๓ เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ

|  1,001 views

Leave a Comment

*

scroll to top