วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมกอล์ฟไทย เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

ประธาน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมกอล์ฟไทย เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

สิงหาคม 11, 2017 3:57 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย ตัวแทนสมาคมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟสมัครเล่นและกีฬากอล์ฟอาชีพ ขอความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่ดินตามบทบัญญัติของกฎหมายหากมีการบังคับใช้ เมื่อคำนวณพื้นที่สนามกอล์ฟผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีที่ดินตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทต่อปีขึ้นไป ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าภาษีที่ต้องเสียให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ เกือบสิบเท่า ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกภาระภาษีเป็นจำนวนมาก ต้องประสบปัญหาการขาดทุนจนต้องเลิกกิจการ และจะส่งผลต่อนักกีฬากอล์ฟทั้งสมัครเล่นและอาชีพที่จะขาดแคลนสนามฝึกซ้อม จึงขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาให้ที่ดินที่เกี่ยวกับกิจการสนามกอล์ฟ และสถานที่ให้บริการด้านกีฬาทุกชนิด เป็นที่ดินอีกประเภทหนึ่งที่มีอัตราภาษีถูกลง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาของประเทศ

DSC_3163 - Copy

DSC_3155 - Copy

|  515 views

Leave a Comment

*

scroll to top