วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สิงหาคม 11, 2017 4:32 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ดำเนินโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ตามโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าอันจะนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคง โดยได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรริเริ่มปรับเครื่องสุญญากาศบรรจุข้าวสาร ๑ กิโลกรัม ให้สมารถบรรจุข้าวสารได้ ๕ กิโลกรัม โดยใช้วัสดุสแตนเลสขนาดบางที่สามารถจัดรูปแบบถุงขนาด ๕ กิโลกรัม ใช้รวมกับเครื่องสุญญากาศแบบเดิมได้ เป็นการเพิ่มมูลค่า แต่ไม่เพิ่มต้นทุนการผลิต ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้ประสานกับเกษตรกรบ้านข้าวหอม ผู้คิดค้นต้นแบบกล่องบรรจุข้าวสารขนาด ๕ กิโลกรัม ที่มีความแข็งแรง และคงรูปในการเก็บรักษาคุณภาพของข้าวได้นานถึง ๑ ปี และเกษตรกรบ้านดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรี นำสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจัดจำหน่ายบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ๒ เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ บุคลากรในแวดวงรัฐสภา ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง

DSC_3100

DSC_3120

|  195 views

Leave a Comment

*

scroll to top