วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะ อนุ กมธ. การแพทย์ครบวงจรฯ ศึกษาดูงานประเด็นการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

คณะ อนุ กมธ. การแพทย์ครบวงจรฯ ศึกษาดูงานประเด็นการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

สิงหาคม 18, 2017 8:59 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และผู้บริหารโรงพยาบาลหนองคาย ในประเด็นการจัดบริการและการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมทั้ง การจัดบริการเพิ่มพิเศษในโรงพยาบาลของรัฐ (Premium Clinic) การจัดสรรและการบริหารจัดการงบประมาณ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ประชาชน
จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี ในประเด็นการจัดบริการและการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดบริการเพิ่มพิเศษในโรงพยาบาลของรัฐ (Premium Clinic) การจัดสรรและการบริหารจัดการงบประมาณ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี

1503064306102 1503064303964 1503064298921 1503064296863 1503064294103

|  169 views

Leave a Comment

*

scroll to top